Forenzično računovodstvo

Preventivno presojanje in preiskovanje nedovoljenih in kaznivih dejanj za poslovne potrebe ter kurativno forenzično preiskovanje za poslovne potrebe.

Poslovni in varnostni menedžment

Pomoč pri organizaciji poslovanja,  zagotavljanje podpore, pomoč pri načrtovanju in izvajanju varnostnih ukrepov na področju varnosti in zdravlja zaposlovenih.

Računovodstvo in davčno svetovanje

Na vašem sedežu periodično ali po dogovoru opravimo vsa računovodska dela, kontrole knjiženj in podatkov, obračune plač, honorarjev in drugih izplačil. Podpora aplikacijam za vodenje poslovanja Birokrata in Pantheon.

Oglejte si več o naši strokovnosti in kompetencah

Tukaj