Naše poslovanje sega v leto 2000, ko smo kot s.p. orali ledino z zunanjim računovodstvom za vse oblike poslovnih subjektov na območju celotne Slovenije. Od leta 2008 nadaljujemo kot podjetje.
V več kot dvajsetih letih poslovanja smo poleg številnih izkušenj, dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja, nenehnih usposabljanj, pridobili tudi številne kompetence, nazive in certifikate ter v vodenje družinskega podjetja vključili mlajšo generacijo.